การเลี้ยงไส้เดือน - ฟาร์มไส้เดือนเดชภาพกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา | เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไส้เดือน | วิธีการเลี้ยง | วิธีการคัดแยกไส้เดือน | ตัวอย่างบ่อเลี้ยงไส้เดือน | วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน |สายพันธุ์ไส้เดือน | การเลี้ยงไส้เดือนในฤดูหนาว |

สั่งซื้อไส้เดือน | การรับของ | ตอบคำถาม | เข้าเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน | แผนที่เส้นทางมาฟาร์ม | หน้าหลัก |
ตัวอย่างบ่อเลี้ยงไส้เดือน บ่อเลี้ยงไส้เดือนควรอยู่ในที่ร่มหรือใต้เงาต้นไม้ตลอดทั้งวัน

ตัวอย่างบ่อเล้ยงไส้เดือนในร่ม

-----------------------------------------


อุปกรณ์

- ท่านสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ทั้งในระบบเปิด หรือ ในระบบปิด โดยใช้วงบ่อคอนกรีต หรือ จะก่อสร้างบ่อขึ้นมาเองโดยใช้อิฐ
มอญ หรืออิฐบล็อกได้ โดยที่ด้านล่างมีรูระบายน้ำเล็กๆ ให้ออกด้านข้างอย่างน้อย 1 รู สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่ ท่านสามารถ
เลี้ยงไส้เดือนในภาชนะ หรือในกาละมังได้

ลักษณะของบ่อเลี้ยงไม่จำกัดรูปทรง ความกว้างหรือความยาว แต่ควรสะดวกในการจัดการ และขอบบ่อควรมีความสูงอย่างน้อยประมาณ 40 ซม. จากพื้นดิน

- ดิน หรือปุ๋ยหมัก (หากหาดินหรือปุ๋ยหมักไม่ได้ ท่านสามารถใช้ปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ล้วนๆแทนได้)

- ปุ๋ยคอก หรือ มูลสัตว์ ที่หมักแล้วอย่างน้อยหนึ่งถึงสองอาทิตย์ จนแน่ใจว่าไม่มีความร้อน

บ่อเลี้ยงควรอยู่ใต้ร่มเงาไม้หรือในที่ร่มตลอดทั้งวัน
วิธีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไส้เดือน ด้วยมูลสัตว์ (สำหรับท่านที่เริ่มเลี้ยงไส้เดือนครั้งแรก แนะนำเลี้ยงด้วยมูลสัตว์เป็นหลักก่อนจะง่ายกว่า สำหรับการดูแลครับ)

ภาชนะสำหรับเลี้ยงไส้เดือน สามารถใช้อุปกรณ์ตามตัวอย่างในภาพ หรือแบบอื่น ๆตามแต่ที่ท่านจะสะดวกในการเลี้ยงครับ

- สำหรับท่านที่เลี้ยงด้วยกะละมังพลาสติกและต้องการทำเป็นชั้น ๆ

1. เจาะรูด้านล่างที่ก้นภาชนะหลาย ๆ รู เพื่อที่เวลารดน้ำ น้ำจะสามารถไหลระบายลงสู่ด้านล่างได้
2. จากนั้นให้ใส่มูลวัว หรือมูลสัตว์ที่ใช้ได้ ละเอียดลงในกะละมังให้เต็ม โดยเว้นจากขอบบนประมาณ 1-1.5 นิ้ว
3. รดน้ำให้ชุ่ม โดยให้น้ำซึมให้ทั่วมูลสัตว์และไหลทิ้งออกไป หลังจากนั้น 1 -2 วันมูลสัตว์จะเริ่มร้อน ให้รอประมาณ 1 อาทิตย์ให้มูลสัตว์เย็นก่อนนะครับ ถึงจะปล่อยไส้เดือนลงไปได้


- สำหรับท่านที่เลี้ยงในวงปูน หรือบ่อปูน

1. เตรียม วงปูน หรือบ่อปูน แบบตัวอย่างในภาพ
2.  เติมมูลวัวหรือมูลสัตว์ที่ใช้ได้ ละเอียดลงในบ่อให้เต็ม โดยเว้นจากขอบบนประมาณ 1-1.5 นิ้ว
3. รดน้ำให้ชุ่ม โดยให้น้ำซึมให้ทั่วมูลสัตว์และไหลทิ้งออกไป หลังจากนี้ 1-2 วันมูลสัตว์จะเริ่มร้อน ใให้รอประมาณ 2 อาทิตย์ให้มูลสัตว์เย็นก่อนนะครับ ถึงจะปล่อยไส้เดือนลงไปได้


** ขณะช่วงที่รอนั้นให้รดน้ำที่มูลสัตว์วันละ 1 ครั้ง หากมูลสัตว์เย็นแล้ว หลังจากผ่านไป 1 อาทิตย์ค่อยซื้อไส้เดือนไปปล่อยครับ บางครั้งมูลสัตว์อาจเย็นเร็วก่อนกำหนด ท่านอาจปล่อยได้เดือนได้เลย **

รายละเอียดอื่น ๆ หลังจากที่ปล่อยไส้เดือนแล้ว จะอธิบายที่ฟาร์มครับ หรือ แนบวิธีการเลี้ยงไส้เดือนไปกับกล่องพัสดุไปรษณีย์ครับ ขอบคุณครับ-----------------------------------------


วิธีการเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้เศษอาหารเลี้ยง เพื่อนำตัวไส้เดือนมาใช้ประโยชน์เอง หรือนำปุ๋ยที่ได้มาใช้ประโยชน์เอง

ผสมดิน 80% ผสมกับ มูลสัตว์ 20% จึงทำการปล่อยไส้เดือนลงไปตรงกลาง แล้วจึงเริ่มให้อาหาร

ควรให้อาหารแต่พอเหมาะขุดดินตื้นๆและกลบฝังอาหารไว้ ควรตรวจดูทุกๆ 7 วัน ว่าอาหารที่ให้นั้นหมดหรือยัง ถ้าหมดแล้วจึงค่อยให้เพิ่ม ควรเปลี่ยนตำแหน่งการให้อาหารไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันมิให้เบดดิ้งบริเวณนั้นๆเกิดกรดเร็วเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว ไส้เดือนกินอาหารอินทรีย์ได้ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เศษอาหารเหลือจากครัวเรือนที่ท่านสามารถให้แก่ไส้เดือน แต่ท่านยังสามารถให้อาหารเหล่านี้ด้วย: เศษฟาง หญ้าแห้ง ใบไม้ เศษซากพืช ซากสัตว์ เศษผัก ผลไม้


-----------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


รายการ "พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก" ช่อง 7 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ

ขอขอบคุณรายการ พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก ช่อง 7 คุณไทด์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ น้องใบตอง-แก้วขวัญ บรรลือฤทธิ์ น้องใบเตย-ขวัญแก้ว บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน เป็นอย่างสูง ตอน ตะลุยฟาร์มไส้เดือน--------------------------------------------------------------------------------


ฟาร์มไส้เดือนเดช สาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน ตอนที่ 1
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 2 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 3 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 4 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------


ฟาร์มไส้เดือนเดช ออกรายการ "World Why วิทย์" ช่อง Thai PBS วันที่ 31 มีนาคม 2555
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ

ขอขอบคุณรายการ World Why วิทย์ ช่อง Thai PBS และทีมงาน เป็นอย่างสูง--------------------------------------------------------------------------------


ฟาร์มไส้เดือนเดช ออกรายการ "จับเงินชนทอง" ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 9 วันที่ 16 มิถุนายน 2553
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ

ขอขอบคุณรายการ จับเงินชนทอง ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 9 และทีมงาน เป็นอย่างสูง--------------------------------------------------------------------------------

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือน เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อ หรือมูลไส้เดือน ที่ฟาร์มมีไส้เดือนขาย เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขยายพันธุ์เร็ว และเหมาะใช้สำหรับย่อยสลายขยะ หรือนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อยอดสำหรับการเกษตร

ขออภัย ทางฟาร์ม ขณะนี้ยังไม่ขาย ไส้เดือนสำหรับตกปลา หรืออาหารสัตว์ครับ ขอบคุณครับ

--------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อ สอบถาม คุณ เดช
อีเมล: gardenworks@gmail.com
โทร: 081-7928277


Back to Home Page