วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน - ฟาร์มไส้เดือนเดช

ภาพกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา | เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไส้เดือน | วิธีการเลี้ยง | วิธีการคัดแยกไส้เดือน | ตัวอย่างบ่อเลี้ยงไส้เดือน | วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน |สายพันธุ์ไส้เดือน | การเลี้ยงไส้เดือนในฤดูหนาว |

สั่งซื้อไส้เดือน | การรับของ | ตอบคำถาม | เข้าเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน | แผนที่เส้นทางมาฟาร์ม | หน้าหลัก |
ตัวอย่างบ่อเลี้ยงไส้เดือน บ่อเลี้ยงไส้เดือนควรอยู่ในที่ร่มหรือใต้เงาต้นไม้ตลอดทั้งวัน

ตัวอย่างบ่อเล้ยงไส้เดือนในร่ม

-----------------------------------------


อุปกรณ์

- ท่านสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ทั้งในระบบเปิด หรือ ในระบบปิด โดยใช้วงบ่อคอนกรีต หรือ จะก่อสร้างบ่อขึ้นมาเองโดยใช้อิฐ
มอญ หรืออิฐบล็อกได้ โดยที่ด้านล่างมีรูระบายน้ำเล็กๆ ให้ออกด้านข้างอย่างน้อย 1 รู สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่ ท่านสามารถ
เลี้ยงไส้เดือนในภาชนะ หรือในกาละมังได้

ลักษณะของบ่อเลี้ยงไม่จำกัดรูปทรง ความกว้างหรือความยาว แต่ควรสะดวกในการจัดการ และขอบบ่อควรมีความสูงอย่างน้อยประมาณ 40 ซม. จากพื้นดิน

- ดิน หรือปุ๋ยหมัก (หากหาดินหรือปุ๋ยหมักไม่ได้ ท่านสามารถใช้ปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ล้วนๆแทนได้)

- ปุ๋ยคอก หรือ มูลสัตว์ ที่หมักแล้วอย่างน้อย 4-5 อาทิตย์ จนแน่ใจว่าไม่มีความร้อน

บ่อเลี้ยงควรอยู่ใต้ร่มเงาไม้หรือในที่ร่มตลอดทั้งวัน

- รดน้ำทุกๆ 2-3 วัน หรือเมื่อสังเกตุว่าผิวดินเรื่มแห้งวิธีการเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้เศษอาหารเลี้ยง เพื่อนำตัวไส้เดือนมาใช้ประโยชน์เอง หรือนำปุ๋ยที่ได้มาใช้ประโยชน์เอง

ผสมดิน 80% ผสมกับ มูลสัตว์ 20% จึงทำการปล่อยไส้เดือนลงไปตรงกลาง แล้วจึงเริ่มให้อาหาร

ควรให้อาหารแต่พอเหมาะขุดดินตื้นๆและกลบฝังอาหารไว้ ควรตรวจดูทุกๆ 7 วัน ว่าอาหารที่ให้นั้นหมดหรือยัง ถ้าหมดแล้วจึงค่อยให้เพิ่ม ควรเปลี่ยนตำแหน่งการให้อาหารไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันมิให้เบดดิ้งบริเวณนั้นๆเกิดกรดเร็วเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว ไส้เดือนกินอาหารอินทรีย์ได้ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เศษอาหารเหลือจากครัวเรือนที่ท่านสามารถให้แก่ไส้เดือน แต่ท่านยังสามารถให้อาหารเหล่านี้ด้วย: เศษฟาง หญ้าแห้ง ใบไม้ เศษซากพืช ซากสัตว์ เศษผัก ผลไม้


-----------------------------------------


ฟาร์มไส้เดือนเดช สาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 2 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 3 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 4 ของการสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผลไม้แบบง่ายง่ายที่บ้าน สำหรับครัวเรือน
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ--------------------------------------------------------------------------------

ฟาร์มไส้เดือนเดช ออกรายการ "World Why วิทย์" ช่อง Thai PBS เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ

ขอขอบคุณรายการ World Why วิทย์" ช่อง Thai PBS เป็นอย่างสูง--------------------------------------------------------------------------------

ฟาร์มไส้เดือนเดช ออกรายการ "จับเงินชนทอง" ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 9 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553
คลิ๊กด้านล่างเพื่อชมวีดีโอ

ขอขอบคุณรายการ จับเงินชนทอง ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 9 เป็นอย่างสูง--------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อ สอบถาม คุณ เดช
อีเมล: gardenworks@gmail.com
โทร: 081-7928277


Back to Home Page